Τα νέα μας

espa banner el

+30 25510 27404 | Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00

Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και μάλιστα το άρθρο 183, παράγρ. 1 του ν.4548/2018, και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 14η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. ή σε περίπτωση μη απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 26η Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. ή σε περίπτωση μη απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 6η Αυγούστου 2017 μέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. ή σε περίπτωση μη απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Αυγούστου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 30η Αυγούστου 2018 μέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. ή σε περίπτωση μη απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 24η Σεπτεμβρίου 2016 μέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ.