Τα νέα μας

espa banner el    bannerallETPA

+30 25510 27404 | Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00

Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 26η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. ή σε περίπτωση μη απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 31η Ιουλίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. ή σε περίπτωση μη απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 26η Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. ή σε περίπτωση μη απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και μάλιστα το άρθρο 183, παράγρ. 1 του ν.4548/2018, και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 14η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. ή σε περίπτωση μη απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη δ/νση Εμπορίου 5Α-Αλεξ/πολη την 30η Αυγούστου 2018 μέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. ή σε περίπτωση μη απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.