ΠΡΟΪΟΝΤΑ

espa banner el    bannerallETPA

+30 25510 27404 | Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.
Αδρανή Υλικά
Ασφαλτομιγμάτων Οδοποϊίας Σκυροδεμάτων Σιδηροδρομικών έργων Ογκόλιθοι για χρήση σε
υδραυλικά και τεχνικά έργα
Άμμος (0/5.6 mm) 3Α (0/31.5 mm) Άμμος (0/5.6 mm) Σκύρα (31.5/50 mm) CP63/180
No8 (4/8 mm) Προδιαλογή (0/22.4 mm)  No8 (4/8 mm)   CP90/180
No7+8 (4/16 mm) Σκύρα (31.5/63 mm) No7+8 (4/16 mm)   CP90/250
No7 (8/16 mm)   No7 (8/16 mm)   LMA10/60
No5 (11.2/22.4 mm)   No5 (11.2/22.4 mm)   LMA40/200
        HMA300/1000
        HMA1000/3000
        HMA3000/6000
        HMA6000/10000
        HMA10000/15000

Σημείωση: Επιλέξτε το κάθε προϊόν για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του.

EN12620:2002 Σκυρόδεμα

EN13242:2002 Οδοποϊίας

EN13450:2002 Σιδηροδρομικά

EN13043:2002 Ασφαλτομιγμάτων