ΠΡΟΦΙΛ

espa banner el    bannerallETPA

+30 25510 27404 | Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00

Η εταιρία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της παραγωγής & διάθεσης αδρανών υλικών. Στην μακρόχρονη πορεία της έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο αξιόλογες επιχειρήσεις του κλάδου στην περιοχή της Θράκης, παρουσιάζοντας αξιόλογο ρυθμό ανάπτυξης.

Καθημερινή επιδίωξη της εταιρείας μας είναι η συνεχής ενημέρωση για τις απαιτήσεις της αγοράς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της έτοιμα προϊόντα στις ποσότητες και την ποιότητα που ζητούνται, καθώς και άριστες υπηρεσίες

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που έχει καθιερώσει η εταιρεία συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO EN 9001:2008.

Τα παραγόμενα προϊόντα είναι πιστοποιημένα κατά CE με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 12620:2002, ΕΝ 13242:2002, ΕΝ 13043:2002, ΕΝ 13450:2002 και ΕΝ 13383-1:2002.

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ενώ η διάρκειά της έχει οριστεί σε 40 έτη. Τα βασικά αντικείμενα δραστηριότητάς της είναι:

 • Η εξόρυξη και εμπορία αμμοχάλικου και άμμου
 • Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Η Θραύση , ο καθαρισμός και η διαλογή άλλων απορριμμάτων (Α.Ε.Κ.Κ. π.χ από κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις εκσκαφών ) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών.

Όραμα της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. είναι να αναγνωρίζει τις απαιτήσεις της αγοράς και να παρέχει στους πελάτες της άριστης ποιότητας προϊόντα (αδρανή υλικά) και υπηρεσίες.

Η Πολιτική για την Ποιότητα, της επιχείρησης είναι:

 • Η ικανοποίηση όλων των πελατών, μέσω της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τα οποία να είναι πάντα διαθέσιμα και σε ανταγωνιστικές τιμές.
 • Η συνεχής και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών με συνέπεια και υπευθυνότητα.
 • Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των εργαζομένων και των πελατών της.
 • Η συνεχής ενημέρωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ποιότητας.
 • Η συνεχής εξέλιξη με τέτοιο τρόπο ο οποίος να προσφέρει στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Η παραπάνω πολιτική έχει εγκριθεί από την Διοίκηση της επιχείρησης και συγκεκριμενοποιείται με τους παρακάτω Αντικειμενικούς Σκοπούς:

 • Η οικονομική ευημερία της εταιρίας.
 • Η ικανοποίηση όλων των πελατών της.
 • Η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας
 • Η ανάπτυξη των πόρων της εταιρίας

Οι σκοποί αυτοί είναι μετρήσιμοι και παρακολουθούνται, ενώ ελέγχεται η επίτευξή τους ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση της Πολιτικής και η διαρκής βελτίωση.

Η διεύθυνση και τα στελέχη της ‘ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.’ δεσμεύονται για την συνεχή τήρηση και αναβάθμιση της Πολιτικής Ποιότητας.